website element

Algemene informatie

Second Opinion

U kunt zich altijd voor een second opinion (tweede mening) tot onze praktijk wenden. Wij zullen er dan alles aan doen dat u op korte termijn voor een consult wordt gezien. Echter in verband met onderlinge collegiale afspraken kan een actieve behandeling dan niet door ons worden overgenomen.

Wat kost een beugelbehandeling?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2020 de prestaties en maximumtarieven voor tandartsen en orthodontisten vastgesteld. De meest actuele tarieven kunt u raadplegen op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit; www.nza.nl. Download de tarieven hier (het bestand is te bekijken met Adobe Acrobat Reader)

De totale kosten van een orthodontische behandeling kunnen van tevoren niet exact worden aangegeven, maar wel globaal. Dit geschiedt tijdens het bespreken van het zorgplan (= behandelplan). Behalve uitleg over onder meer de behandelnoodzaak, de moeilijkheidsgraad van de behandeling,  het type beugel en de verwachte behandelduur wordt een kostenopgave uitgereikt en toegelicht. Een langdurige behandeling zal in het algemeen meer gaan kosten dan een kortdurende behandeling.

Wat vergoedt uw verzekering?

Orthodontie zit niet in het basispakket. Vergoeding voor de orthodontische behandeling is afhankelijk van of u een aanvullende verzekering heeft en welke. Voor een zo volledig mogelijk overzicht van vergoedingen door verschillende ziektekosten verzekeraars :http://www.orthodontist.nl

  • Voor een overzicht van vergoedingen voor orthodontie van verschillende zorgverzekeraars tot 18 jaar, kunt u hier klikken.  
  • Voor een overzicht van de vergoedingen voor orthodontie van verschillende zorgverzekeraars vanaf 18 jaar, kunt u hier klikken.

Voor meer informatie: ga naar http://www.orthodontist.nl/

Zorgverzekering en betalingen

Omdat wij in onze praktijk liever met u dan onze financiële administratie bezig zijn, hebben we al onze vorderingen op patiënten per 01-01-2012 overgedragen aan Netpoint Factoring B.V. te Kaatsheuvel.

Vragen en opmerkingen met betrekking tot uw nota’s kunt u stellen via het internet op de site www.uwdeclaraties.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Netpoint Factoring B.V. op het nummer 0416-541509. Bereikbaar van 09.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Risico's tijdens een orthodontische behandeling

Tijdens de orthodontische behandeling is een perfecte mondhygiëne vereist. Indien het gebit niet goed wordt schoongehouden, kan er grote schade optreden: ontkalkingen, blijvende verkleuringen, gaatjes en tandvleesontsteking. Gedurende de behandeling wordt hieraan zeer veel aandacht besteed. Indien het poetsen en schoonhouden van het gebit toch beneden niveau blijft, kan in ernstige gevallen in en na overleg de behandeling worden beëindigd, teneinde grote schade aan het gebit te voorkomen.

U kunt verdere informatie over de risico's en mogelijke problemen van een orthodontische behandeling lezen op de website van www.orthodontist.nl. Het is van belang dat u dit zorgvuldig leest!

Indien u vindt dat Orthodontie Amersfoort u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld, vraagt u dan om een verhelderend gesprek met de orthodontist. U kunt dan aangeven wat u onduidelijk vindt. En de orthodontist kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de orthodontist belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op of kan er gezamenlijk gezocht worden naar een oplossing.

Meningsverschil

Als u een meningsverschil heeft met de orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot het KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen. Wij zijn aangesloten bij de KNMT-klachtenregeling, deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.

KNMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein.
Telefoonnummer 030-607 63 25

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de orthodontist en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bij voorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend.

Medische gegevens

Wij zijn verplicht om onze patiënten een medische vragenlijst te laten invullen. Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te infomeren omtrent medische bijzonderheden zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen etc.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de receptioniste, de assistente of de orthodontist.